Våga tänka, våga tala, våga tro

kraft att orka leva hela livet

 

På G:


Viktiga frågor att fundera över:

Självmord - en självklarhet

Varför förundras man över att människor väljer att avsluta livet? Det är så självklart. De teman som dyker upp i Nästa station: högstadiet är anledning nog, att inte fortsätta. Boken har inga svar men ger perspektiv och inget lyckligt slut utan mera ett "leva vidare trots allt".


Kristen litteratur

Den kristna litteraturen måste ut i samhället, hitta en ny klädnad som passar in.  
Därför ser mina böcker ut som de gör. 


Att fly till ett land utan Gud

En lättnad för många men samtidigt ett hål i själen utan något att fylla med. Var finns platsen där existentiella frågor får luft?
Kyrkans röst måste höras.


Självmord - varför måste man gilla livet?

Varför förskräcks alla över självmord? Är det inte en självklarhet, att folk inte gillar livet? Om livets mening är att arbeta för samhället, då har livet ingen mening. 


Abort - är frågan verkligen politisk?

Är frågan verkligen så enkel. Läs vidare. 


Alla ska arbeta men vad är arbete? - varför tiger kyrkan?

Varför tiger kyrkan? Är det bara en flyktingfråga?

Varför ökar vabfusk? Säger det inte något om pressen? Tvångsarbete kan inte vara välfärd. Tvärtom måste det ge förståelse till psykiskt illamående och självmord.


Människovärde?

Är man vad man äger? Eller vad man presterar? Eller ?

(kommer mer text snart - tanken löper genom Nollor har inget värde)